Sekcije

Vodička sekcija Vodička služba

Organizaciju vodičke djelatnosti u Hrvatskom planinarskom savezu provodi Komisija za vodiče HPS. Komisija koordinira i usmjerava djelatnosti vodiča i stanica vodiča, osposobljava i stručno usavršava vodiče putem vježbi, škola, tečajeva i seminara, provodi licenciranje vodiča i vodi evidenciju o njima te obavlja i druge zadaće u interesu razvitka vodičke djelatnosti . Svi vodiči društva školovani su u skladu s pravilnicima HPS i članovi su Stanice planinarskih vodiča Lika .

 

Markacistička sekcija

Markacisti : su planinari koji obilježavaju i održavaju planinarske putove . Planinarski putovi u Hrvatskoj označeni su crveno-bijelim markacijama te planinarskim putokazima i oznakama . Svi markacisti školovani su skladu s pravilnikom HPS , njihov rad usklađuje Komisija za planinarske putove
HPS-a .