ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA PLANINARSKOG DRUŠTVA MRSINJ

Dana 26. veljače 2024. godine s početkom u 17 sati u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera održana je redovna godišnja skupština Planinarskog društva Mrsinj kojoj je prisustvovalo ukupno 23 člana.
Skupštinu je otvorila predsjednica PD Mrsinj Marijana Nahod, koja je pozdravila prisutne, nakon čega se pristupilo izboru radnih tijela skupštine.
Potom je predsjednica društva detaljno upoznala prisutne članove društva s izvještajem o radu i financijskim izvještajem za 2023. godinu koji su jednoglasno prihvaćeni.
U završnom dijelu skupštine prisutni članovi su iznijeli svoje prijedloge i mišljenja za unaprjeđenje rada planinarskog društva Mrsinj.

PD Mrsinj

 

Odgovori